Select Page

(economic world, Weltwirtschaft, economische wereld)

Door Fernand Braudel niet opgevat in de zin van een economie waarbij de hele wereld is betrokken, maar als een in principe autarkische regio die een geografische eenheid vormt en wordt overheerst door een centrum dat de arbeidsverdeling in de van het centrum afhankelijke gebiedsdelen bepaalt. Zie ook wereldsysteem en afhankelijkheidstheorieën.

Print Friendly, PDF & Email