Select Page

(world-system)
Door Immanuel Wallerstein omschreven als een kapitalistisch economisch systeem dat bestaat uit een centrum en een periferie, met daartussen een bufferzone (semi-periferie).Het centrum produceert met relatief vrije arbeid hoogwaardige producten, de periferie levert met behulp van meer of minder gedwongen arbeid, grondstoffen en bulkgoederen. Buiten het wereldsysteem ligt de external area. Wallerstein reserveert de term voor Europa en zijn overzeese invloedssferen (het Europese wereldsysteem), een beperking die niet geldt voor Braudels économie-monde. In de opvatting van Wallerstein omvat een wereldsysteem diverse politieke systemen, die verschuivingen in de centrum-periferiefuncties kunnen veroorzaken.

Print Friendly, PDF & Email