Select Page

Benaming voor de aanhangers van de pedagoog J. Basedow (1724-1790), de stichter van het Philanthropinum te Dessau. De filantropijnen huldigden moderne onderwijsprincipes als zelfwerkzaamheid, spelend leren, belonen in plaats van straffen. Zij richtten zich niet alleen op kinderen, maar hadden ook grote verwachtingen van de mogelijkheden om volwassenen op te voeden. In dat kader bonden ze de strijd aan tegen bijgeloof, intolerantie en wrede straffen.

Print Friendly, PDF & Email