Select Page

(letterlijk: voorstanders van de heerschappij der natuur)
Achttiende-eeuwse grondleggers van de economische wetenschap, voorstanders van een laissez faire-economie. Zij geloofden dat wanneer de economie aan zichzelf werd overgelaten en niet (door de overheid) gebonden aan regels, de rijkdom van een land vanzelf zou toenemen. De fysiocraten waren voorstanders van belastinghervorming, tegen het mercantilisme en tegen het gildesysteem. In een aantal opzichten kunnen zij worden beschouwd als voorlopers van de economisch liberalen van de negentiende eeuw.

Print Friendly, PDF & Email