Select Page

De vorm van kapitalisme die zich beperkt tot de handel. De zestiende en zeventiende eeuw waren de bloeitijd van het handelskapitalisme. Eind achttiende eeuw begint het tijdvak van het industrieel kapitalisme.

Print Friendly, PDF & Email