Select Page

(Middelhoog-Duits hansa = bewapende schare)
Soortnaam voor een vereniging van kooplieden uit één of meer steden die na betaling van het hanzerecht gerechtigd waren tot de (alleen)handel in een bepaald gebied. Het bekendst zijn de Vlaamse hanze van Londen, die al in de twaalfde en dertiende eeuw een intensief handelsverkeer met Engeland onderhield, en de Duitse hanze (kortweg de Hanze), waartoe diverse Gelderse, Friese en Overijsselse steden behoorden. Zie ook regulated company.

Print Friendly, PDF & Email