Select Page

Neoplatonische stroming in het occultisme die zich baseerde op een verzameling geschriften uit de oudheid, de Hermetica, waarvan een deel op naam van Hermes Trismegistus werd gesteld. Vormde tijdens de renaissance een belangrijke inspiratiebron voor geleerden als Agrippa van Nettesheim en Paracelsus.

Print Friendly, PDF & Email