Select Page

De Franse koninklijke ambtenaren uit de zeventiende en achttiende eeuw die in de provincies het beleid van het centrale gezag uitvoerden of daarop toezicht uitoefenden. In tegenstelling tot de vroegere provinciale ambtenaren waren de intendanten doorgaans niet afkomstig uit de streek waar de koning hen had gedetacheerd.

Print Friendly, PDF & Email