Select Page

In tegenstelling tot de weekmarkten, die alleen bestemd waren voor de bewoners van de stad en het omliggende platteland, werden de jaarlijks op een vaste dag gehouden jaarmarkten bezocht door kooplui en kopers uit de wijde omtrek, in sommige gevallen zelfs uit het buitenland. Een voorbeeld van een jaarmarkt met een internationaal bereik is de nog steeds bestaande Frankfurter Buchmesse. De oudste jaarmarkten dateren uit de twaalfde eeuw (Champagne). Vanaf de veertiende eeuw nam het belang van de internationale jaarmarkten af doordat er in de belangrijkste plaatsen handelskantoren werden gevestigd.

Print Friendly, PDF & Email