Select Page

Door Norbert Elias geïntroduceerde term voor het sociale mechanisme dat de vorsten van het ancien régime in staat stelde tot het consolideren en uitbreiden van hun macht, die was gebaseerd op de monopolisering van het recht tot het uitoefenen van geweld en het heffen van belastingen. Volgens Elias wisten de vorsten hun machtspositie te versterken door zich als scheidsrechter op te werpen tussen concurrerende groeperingen en deze tegen elkaar uit te spelen.

Print Friendly, PDF & Email