Select Page

(Lat. latitudo = breedte)
Vrijzinnige stroming in de anglicaanse kerk, verwant aan het arminianisme*. De latitudinarians waren tolerant ingesteld en vonden, evenals de aanhangers van het piëtisme*, de praktische beoefening van de naastenliefde belangrijker dan theologische dogma’s.

Print Friendly, PDF & Email