Select Page

Erfelijke status van onvrijheid, waarbij boeren zijn gebonden aan hun heer. De verplichting van de lijfeigenen tot het leveren van arbeidsdiensten werd in de late middeleeuwen op veel plaatsen vervangen door betalingen in geld of natura. De term lijfeigenschap wordt weleens gereserveerd voor de Oost-Europese vorm van onvrijheid, waar horigheid voor de laatmiddeleeuwse West-Europese variant wordt gebruikt. In tegenstelling tot lijfeigenschap ging horigheid betrekkelijk zelden gepaard met verplichte arbeidsdiensten.

Print Friendly, PDF & Email