Select Page

(broker, middleman)

Vervult in de patronageverhouding een bemiddelende rol door op te treden als contactpersoon tussen de patroon en diens feitelijke cliëntèle of cliënten in spe. Heeft vaak de bevoegdheid om uit naam van de patroon verzoeken om patronage in te willigen.

Print Friendly, PDF & Email