Select Page

Op dienst en wederdienst berustende relatie tussen twee partijen waarvan de ene – de cliënt – ondergeschikt is aan de andere, de patroon. De cliënt kan zowel een individueel persoon als een groep (bijv. een schutterij) zijn. De patroon bezorgt zijn cliënten inkomsten, ambten, privileges, aanzien of fysieke protectie. De cliënten stellen daar (politieke) steun, dienstbaarheid en loyaliteit tegenover. Een patronageverhouding is in het algemeen informeel, langdurig en vrijwillig. Een makelaar* kan de relatie tot stand brengen en een bemiddelende rol spelen bij verzoeken om patronage.

Print Friendly, PDF & Email