Select Page

Het uitgangspunt van de natuurlijke theologie is dat de mens op eigen kracht, door gebruik te maken van de rede, God kan leren kennen uit de schepping. In de gematigde variant wordt naast de kennis van God die langs natuurlijke, rationele weg kan worden verkregen, ook plaats ingeruimd voor kennis die uitsluitend is te verwerven via de goddelijke openbaring. De extreme variant ontkent de noodzaak van een bovennatuurlijke openbaring.

Print Friendly, PDF & Email