Select Page

Het van nature aanwezige, aan alle volkeren gemeenschappelijke recht, dat ook zonder – of zelfs in strijd met – het door een bepaalde overheid voorgeschreven recht (het positieve recht) voor een ieder geldig is. De beginselen van het natuurrecht zijn al terug te vinden bij klassieke en middeleeuwse denkers, maar de verlichte theoretici zouden deze principes uitwerken tot een allesomvattend systeem, waarbij ze het rationele karakter van het natuurrecht benadrukten. Het natuurrecht ligt ten grondslag aan de Déclaration de l’homme et du citoyen en aan de mensenrechten die zijn vastgelegd in het handvest van de Verenigde Naties.

Print Friendly, PDF & Email