Select Page

Aanduiding voor de zestiende-eeuwse monarchie, die zich van haar middeleeuwse voorgangster onderscheidde door een grotere territoriale eenheid, een verdergaande centralisatie en een verheerlijking van de koninklijke macht. Noblesse d’épée (of zwaardadel) De geboorte- of standsadel, die de vorst in diens leger diende, maar die in het landsbestuur steeds minder onmisbaar werd en die zijn plaats gaandeweg ingenomen zag door de noblesse de robe.

Print Friendly, PDF & Email