Select Page

In de premoderne natuurwetenschap werd een onderscheid gemaakt tussen het deel van het universum dat zich onder de maan zou bevinden (het ondermaanse, de aarde) en een deel daarboven (het bovenmaanse). Het ondermaanse zou aan andere natuurwetten zijn onderworpen dan het bovenmaanse. Johannes Kepler heeft deze scheiding tussen onder- en bovenmaanse expliciet opgeheven en daarmee een belangrijk obstakel voor de vooruitgang van het natuurwetenschappelijk onderzoek uit de weg geruimd.

Print Friendly, PDF & Email