Select Page

(Fr. = experimentele fysica)
De term wordt in de context van deze cursus gebruikt als aanduiding voor demonstraties van natuurwetenschappelijke experimenten ten overstaan van een belangstellend publiek, dat mede is uitgenodigd om als getuige op te treden. In tegenstelling tot het experimentele onderzoek heeft de physique expérimentale altijd een belangrijke educatieve, zelfs recreatieve component.

Print Friendly, PDF & Email