Select Page

(Fr. = voorrang)
In een diplomatiek-protocollaire context betreft het de rangorde die personen bij officiële gelegenheden krijgen toebedeeld op grond van de status die zij als individu of vertegenwoordiger van een groep, c.q. land bezitten.

Print Friendly, PDF & Email