Select Page

De chronische inflatie in de periode 1500-1620, die uiteindelijk leidde tot een verhoging van het algemene prijspeil met 300 à 400%. Evenals de tijdgenoot Jean Bodin (ca. 1530-1596) heeft E.J. Hamilton (1934) de verklaring van de prijsrevolutie gezocht in de toevloed van edele metalen uit de Nieuwe Wereld. Tegenwoordig beschouwt men ook de vraagvergroting ten gevolge van de bevolkingsgroei als een belangrijke oorzaak.

Print Friendly, PDF & Email