Select Page

Vorm van scepticisme die wordt gekenmerkt door een principiële twijfel over de mogelijkheid om wetenschappelijke zekerheid te verkrijgen, zodat het antwoord op vragen moet worden opgeschort. Genoemd naar de Griekse wijsgeer Pyrrho (ca. 365-275 v.Chr.). Wanneer de twijfel speciaal de kennis van het verleden geldt, wordt gesproken van historisch pyrronisme.

Print Friendly, PDF & Email