Select Page

In een representatief stelsel is de bevolking in haar geheel of gedeeltelijk via representatieve organen betrokken bij belangrijke politieke beslissingen. Bij de besluitvorming wordt gestreefd naar een consensus tussen de betrokken groeperingen. Tegenwoordig is een parlementair stelsel de meest gangbare vorm van politieke representatie.

Print Friendly, PDF & Email