Select Page

(Lat. = Republiek der letteren)
Aanduiding voor het informele netwerk van kosmopolitische geletterden tijdens het ancien régime, die zich met elkaar verbonden voelden doordat ze een aantal culturele normen en idealen deelden. Hun contactmiddel bij uitstek was de brief.

Print Friendly, PDF & Email