Select Page

(Lat. = openbaring)
De verhouding tussen ratio en revelatio is vanouds een hoofdthema en bron van onenigheid in het christelijk denken geweest. Volgens de christelijke verlichting waren rede en openbaring eerder elkaars complementen dan concurrenten. Enerzijds werd doorgaans ontkend dat rede en openbaring met elkaar in strijd konden zijn, anderzijds gaf het redelijk denken aanleiding tot kritiek: niet op de openbaring zelf, maar wel op de interpretatie daarvan door het kerkelijk leergezag. Aan het eind van de achttiende eeuw gingen sommige vrijzinnige protestanten een stap verder door ook de bijbelverhalen zelf aan de toets van de rede te onderwerpen.

Print Friendly, PDF & Email