Select Page

(Fr. = opstand)
Verzamelterm voor vormen van opstandigheid op lokale of regionale schaal, voor zover niet begrepen onder de term revolutie*. Deze opstanden konden tijdens het ancien régime de gedaante aannemen van stedelijke voedselrellen, belastingoproeren of boerenopstanden. Werden dikwijls geleid door een charismatisch persoon.

Print Friendly, PDF & Email