Select Page

Gewijde riten, waardoor naar christelijke opvatting een bijzondere goddelijke genade op de gelovigen wordt overgedragen. De rooms-katholieke kerk kent zeven sacramenten (doopsel, vormsel, sacrament des altaars, biecht, Heilig Oliesel, priesterwijding en huwelijk); de protestantse kerken twee (doop en Avondmaal).

Print Friendly, PDF & Email