Select Page

(letterlijk: zij die geen kuitbroeken dragen)
Aanduiding die soms werd gebruikt voor de lagere klassen van zowel stad als platteland, maar meestal voor stedelijke ambachtslieden, winkeliers, marskramers en dergelijke. In de periode 1792-1795 werd sans-culottes een benaming voor de meer militante revolutionairen, ongeacht hun sociale afkomst.

Print Friendly, PDF & Email