Select Page

(Fr. = wetenschap van de zeden)
In het Engels aangeduid als science of man. Op het natuurrecht gebaseerde pragmatische sociale wetenschap, ontstaan tijdens de verlichting. Doel: door middel van observaties vaststellen op welke wijze de mens een gelukkige, deugdzame maatschappij kan creëren. Belangrijke representanten zijn Montesquieu en Rousseau.

Print Friendly, PDF & Email