Select Page

Proces van verwereldlijking, waarin fundamentele aspecten van de heersende werelden levensbeschouwing zich gaan onttrekken aan de invloed van de christelijke geloofsleer en het gezag van de kerk. In een geseculariseerde wereld beschouwt de mens zich als een autonoom wezen, wiens normen en waarden betrekking hebben op het leven hier op aarde. Het menselijk handelen wordt, bij verklaring en beoordeling, niet expliciet in verband gebracht met het handelen en de wil van God. De geschiedenis geldt niet langer als primair een heilsgeschiedenis (van schepping en zondeval naar verlossing en wederopstanding). Het seculariseringsproces begon in de renaissance en leidde vanaf de Verlichting tot ingrijpende veranderingen in het bestaan van de westerse mens, zijn maatschappij en cultuur.

Print Friendly, PDF & Email