Select Page

Aanduiding voor achttiende-eeuwse moralistische periodieken, veelal gericht op de sociale middengroepen. Genoemd naar een der eerste van deze bladen, het Engelse The Spectator (1711-1712), waarin een heer ‘‘Spectator’’ moralistische observaties van de samenleving ten beste gaf. Spectatoriale geschriften kenmerkten zich door een optimistisch vertrouwen in de rede, kennis, deugdzaamheid en beschaving. Veel van de spectatoriale tijdschriften, die in vele Europese landen in de achttiende eeuw populair werden, waren dragers van (gematigd) verlichte denkbeelden.

Print Friendly, PDF & Email