Select Page

Stedelijke markt waar kooplui die het betrokken stapelrechtgebied passeerden, hun goederen een tijdlang te koop moesten aanbieden (stapelrecht). Behalve deze gedwongen verkoop omvatte het stedelijke stapelrecht vaak ook allerlei andere voorkeursbehandelingen die de passerende kooplui aan de stedelingen moesten toestaan, zoals het recht van voorkoop en het recht van omlading. Tijdens het ancien régime werd het stapelrecht dikwijls omgezet in een geldelijke belasting.

Print Friendly, PDF & Email