Select Page

Hoge raad belast met de leiding van de Spaanse inquisitie. De leden werden benoemd door de Spaanse koning en stonden onder de leiding van de Inquisiteur-Generaal, die aangesteld werd via een pauselijke bul, maar feitelijk door de Spaanse koning werd gekozen.

Print Friendly, PDF & Email