Select Page

Derde stand, naast adel en geestelijkheid, het grootste en niet-geprivilegieerde deel van de Franse bevolking. Tot de Tiers Etat behoorden zowel de rijke burgerij als de arme boeren en ambachtslieden.

Print Friendly, PDF & Email