Select Page

Leer dat Christus werkelijk tegenwoordig is in het brood en de wijn van het Avondmaal, die bij de plechtigheid zijn lichaam en bloed worden. De transsubstantiatieleer werd tijdens de Reformatie een belangrijk conflictpunt. Tegenover de katholieken en lutheranen bepleitten Zwingli en Calvijn een meer symbolische opvatting van Christus’’ aanwezigheid bij het Avondmaal.

Print Friendly, PDF & Email