Select Page

(culture populaire, popular culture)
Op zich eenvoudig te omschrijven als ‘‘de cultuur van het volk’’, die spiegelbeeldig is aan ‘‘de cultuur van de elite’’. De eenvoud is echter schijn omdat de termen ‘‘volk’’, ‘‘elite’’ en ‘‘cultuur’’ voor verschillende uitleg vatbaar zijn en verzamelaanduidingen vormen waaronder sterk uiteenlopende categorieën van personen en verschijnselen schuilgaan. Met recht kan zelfs de vraag worden gesteld of er wel zoiets als een onafhankelijke, zelfstandige volkscultuur is geweest.

Print Friendly, PDF & Email