Select Page

Bank die zich bezighoudt met het (geld)wisselverkeer, waaronder het het disconteren van wissels. De Amsterdamse Wisselbank (1609), die onder auspiciën van het stadsbestuur stond, is voor de internationalisering van het betalingsverkeer van grote betekenis geweest. Zij verzorgde de clearing van particuliere rekeningencourant, vereffende rekeningen met andere banken en trad ook op als kredietgever. Het endosseren en disconteren van wissels kwamen ook in Amsterdam voor, maar waren daar officieel niet toegestaan.

Print Friendly, PDF & Email