Select Page

Leer van de Griekse wijsgeer Aristoteles (4e eeuw v.Chr.). Deze leerling van Plato heeft het westerse denken diepgaand beïnvloed met zijn theorieën op het gebied van de logica, metafysica, natuurfilosofie, politiek, literatuur en ethiek. In de middeleeuwen gold hij als een onaantastbare autoriteit. Descartes heeft als eerste de fundamenten van het aristotelisme ondergraven.

Print Friendly, PDF & Email