Select Page

Aanhangers van de protestantse oriëntalist en theoloog Johannes Coccejus (1603-1669), hoogleraar in Franeker en Leiden, die de strenge calvinistische predestinatieleer bestreed en zich keerde tegen het dogmatisch gezag van de synode (de hoogste kerkvergadering van de gereformeerde kerken in de Republiek) over de universiteit en de daar gepleegde bijbelstudie. Ging bij de bijbelexegese meer uit van filologie en tekstverband dan van dogmatische beginselen. Tot zijn felste tegenstanders behoorden Voetius en de voetianen.

Print Friendly, PDF & Email