Select Page

Aanhangers van de opvattingen van de Nederlands gereformeerd theoloog Gisbertus Voetius (1589-1676), afgevaardigde op de Dordtse synode (1618-1619), predikant en hoogleraar in Utrecht. Onder invloed van de Engelse puriteinen ijverde hij voor een strikte opvatting èn praktisering van de Dordtse gereformeerde leer – waaraan hij de bijnaam pater orthodoxiae heeft te danken. Was voorstander van autonomie van de kerk tegenover de staat. Voerde felle polemieken tegen arminianen, cartesianen, coccejanen en katholieken.

Print Friendly, PDF & Email