Select Page

In de veertiende eeuw ontwikkelde leer volgens welke het hoogste kerkelijke gezag niet toekomt aan de paus, maar aan de kerkelijke gemeenschap in haar geheel, gerepresenteerd in een algemeen concilie. Volgens het conciliarisme is de paus niet meer dan een door het concilie benoemde hoge gezagsdrager.

Print Friendly, PDF & Email