Select Page

(Fr. = goddelijk recht, in het bijzonder dat waaraan de absolute vorsten hun onbeperkte macht ontleenden)
De gedachte van het droit divin des rois, die van middeleeuwse oorsprong is, vond zijn meest systematische toepassing in het politiek-theoretische werk van Bossuet (1627-1704). Zie ook absolutisme.

Print Friendly, PDF & Email