Select Page

(Fr. = trouw)
Door Franse historici gebezigde aanduiding voor de sterk gevoelsmatige en blijvende relaties tussen fidèles (getrouwen) en créatures (beschermelingen). De ‘fidélité’ wordt gezien als een belangrijk sociaal bindmiddel dat in vroegere tijden de kloof tussen de sociale lagen, de seksen en de generaties overbrugde en ook de verhouding tussen mens en God bepaalde. Volgens Mousnier c.s. is de patronageverhouding een betrekkelijk zeldzame variant van de ‘‘fidélité’’, waarin het accent lag op het zakelijke aspect van de relatie.

Print Friendly, PDF & Email