Select Page

Vorm van natuurlijke theologie die ervan uitgaat dat de mens God kan leren kennen uit de Schepping. De fysicotheologie maakt gebruik van de natuurwetenschap om die kennis van het goddelijke te verwerven en ongelovigen van hun ongelijk te overtuigen.

Print Friendly, PDF & Email