Select Page

(Lettre de foire)
Tijdens een jaarmarkt opgestelde schuldbekentenis wegens leverantie van goederen of verstrekking van een lening, waarbij de schuldenaar zich verplichtte zijn schuld bij een volgende jaarmarkt te delgen. Voorloper van de wissel, zie wisselkrediet.

Print Friendly, PDF & Email