Select Page

Aanduiding voor de hervormingsbeweging binnen de katholieke kerk vóór en na de (protestantse) Reformatie. Omdat velen de term ‘Reformatie’ specifiek achten voor de radicale hervormingen van Luther heeft Jedin voorgesteld om de katholieke hervormingsbeweging aan te duiden als ‘katholieke hervorming. Niet te verwarren met Contrareformatie.

Print Friendly, PDF & Email