Select Page

Engelse aanduiding voor de gematigde variant van de verlichting, die afstand nam van de traditionele orthodoxie maar zich ook distantieerde van radicale vrijdenkerij. Ook aangeduid als christelijke verlichting. Kenmerkend zijn de positieve kijk op de menselijke natuur, het beeld van God als een wijze vader en de visie van de fysicotheologie. Zie ook revelatio.

Print Friendly, PDF & Email