Select Page

Stroming binnen de gereformeerde kerk die zich verzette tegen het dogmatisme dat het geloofsleven na de synode van Dordrecht ging overheersen. De aanhangers van de Nadere Reformatie hechtten vooral belang aan de christelijke levenswandel en persoonlijke vroomheid; het leerstellige aspect interesseerde hen minder. Verwant met het piëtisme.

Print Friendly, PDF & Email