Select Page

Aanhangers van de medicus Theophrastus Bombastus von Hohenheim alias Paracelsus (1493-1541), een verklaard tegenstander van boekenwijsheid die de natuurwetenschappen en de geneeskunde wilde hervormen door ze te baseren op eigen observaties. De paracelsisten concentreerden zich op chemisch onderzoek, dat zij toepasten op de geneeskunde (zie iatrochemie). In hun door neoplatonisme* en hermetisme beïnvloede ideeënwereld vormen occultisme, christelijk mysticisme en moderne wetenschappelijke opvattingen een moeilijk te ontwarren kluwen. Belangrijke vertegenwoordigers zijn Jan Baptista van Helmont (1579-1644) en de Rozenkruiser Johann Valentin Andreae (1586-1654).

Print Friendly, PDF & Email