Select Page

(Frankrijk)
Tijdens het ancien régime de voornaamste koninklijke gerechtshoven, hoofdzakelijk met de functie van beroepshoven. Het belangrijkste van de dertien parlementen was dat van Parijs, dat zich vooral tijdens zwakke koningen en bij crises de gewoonte had aangemeten tegenwerpingen te maken alvorens toe te stemmen in het registreren van koninklijke edicten. Het parlement van Parijs eigende zich dus in feite wetgevende macht toe.

Print Friendly, PDF & Email